Själva växten innehåller ett gift som heter tujon som är ett faktum att det påverkar det centrala nervsystemet och orsaka svindel och då är det utan spritinblandning som vi pratar om. Växten är även omskriven i Bibeln och  lite att tänka på då malörtens nära släkting gråbo heter Tjernobyl.

 " Den tredje ängeln blåste i sin basun, då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll på en tredjedel av floderna och på vattenkällorna. Och stjärnans namn var malört, en tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför det blivit bittert.(Uppenbarelseboken 8:10-11)"

   

Malört (absinthium)

Malört kan för  någon få tankarna till en välbehaglig smakupplevelse och då även det motsatta. Malört kan man finna vid varje hus och torp i Skåne , men vad har man då använt denna växt till ? I gamla tider använde man den som medicinalväxt, och då främst för att behandla magåkommer i gamla Egypten och i Grekland, men redan i antikens tid fick man klämm  på att malörten kunde användas till att smaksätta vin med. Här hemma i Norden hängdes buketter med malört i farstugan och på vinden då höll man djävulen och hans annhang, tillika elden, möss och mal borta från gården. Det svenska namnet malört fick den då man trodde att den kunde fördriva mal i klädskåpen.                                                                                                                                               
  I vår modrna tid använder vi malörten som en god krydda till sprit. jag vill nog säga att det är Skånes snaps nr ett och det finns lika många hemrecept som brukare, kan man inte själv krydda så finns det bra produkter på bolaget / lite skrivet om ett stort ämne / Rolf

  
  TILLBAKA