Södra Skånes Snaps Sällskap

Utfärd med buss i Edvard Perssons anda 13 sept.09

 

   Man ska börja dagen rätt
 
   Samling i S. Åby

   TILLBAKA 

    Ett slott med många troll Trolleholm
   Paraply var bra att ha med
   Jonny serverade kaffe    med tillbehör
 
   Denna vackra dam var avsedd att skrämma hägern
  Det finns ett hus i det gröna
    Här reder man ut om man är från samma bygd
   Nu drar vi till nästa ställe
  Resans mål var här
 
   Spången
   Edvard Perssons gravplats
   Hasse Larsson var bra påläst som vanligt
   Information om Malvagården
   Gott kaffe och mycket att titta på
   Underhållning till kaffet fick vi
Södra Skånes Snaps Sällskap tackar Göranssons Buss med Jonny Blomm vid ratten och inte minst  HasseLarsson för god guidning

 Klicka på bild